Neler Yapıyoruz

Temel amacımız dünyada ulaşabileceğimiz bütün çocuklara gıda, barınma, sağlık yardımları sağlayarak, eğitim ve ruh sağlığı alanında danışmanlık yapmaktır.

EĞİTİM YARDIMI

Eğitim, bütün çocuklara iyi bir gelecek oluşturmak için hayati önem taşımaktadır. Çalışmamızın kapsamını oluşturan çocukların kimsesizlik ve yoksullukla mücadele ediyor olması, eğitimleri konusunda büyük aksaklıklara neden olmaktadır. 13 yaş üzeri çocuklarımızın birçoğu eğitimine; göç, ekonomik sıkıntılar, sağlık problemleri nedeniyle ara vermiş ve aile bütçesine katkıda bulunmak için ağır sanayi, hurdacılık vb. işlerde çalışmaya başlamıştır.

Temel hedefimiz; bu çocukların okula devamını sağlamak için gerekli desteği vererek, onlara iyi bir gelecek hazırlamaktır. Bu kapsamda, çalışmaya katılan ailelerdeki eğitimine devam etmeyen her çocuğun engelleri kaldırılarak, servis, okul masrafı ve kırtasiye ihtiyaçları karşılanmaktadır.

GİYİM VE KIRTASİYE YARDIM

Giyim ve kırtasiye ihtiyaçları; her çocuğun yaşı, fiziki özellikleri (cinsiyet, boy, kilo vb.) ve eğitim durumu (ilköğretim, lise vb.) baz alınarak, ayrı ayrı oluşturulacak ihtiyaç listeleri kapsamında, aylık periyotlarla karşılanmaktadır.

GIDA YARDIMI

Konutta yaşayan çocuk sayısına göre belirlenecek olan gıda yardımı aylık periyotlarla, içinde ihtiyaç olan bütün besin gruplarını (sebze, meyve, tahıl, baklagiller ve protein) barındıran paketler halinde evlere ulaştırılmaktadır. Ailede bulunan çocukların yaş aralıkları, gıda paketlerinin içeriğinde belirleyicidir. Proje kapsamındaki ‘bebek’ sahibi olan ailelerin gıda paketleri, içeriği bebek beslenmesine yönelik gıdalara ağırlık verilecek şekilde düzenlenmektedir. Bu sayede çocuk ve bebeklerde yaşanması muhtemel malnutrisyon riskinin minimum seviyeye indirilmesi amaçlanmaktadır.

KONUT/İHTİYAÇ YARDIMLARI

Çocuk ve ailesinin yaşadığı konutun durumu, fiziki koşulları, ısınma giderleri ve eşya donanımına dair eksiklikler belirlenerek duruma yönelik bütçe planlaması düzenlenmektedir. Her ev için yapılan iyileştirme sabit değildir. Kendi spesifik eksiklikleri doğrultusunda ayrı ayrı incelenerek, öznel bütçesi belirlenmektedir.

SAĞLIK YARDIMLARI

Aile ziyaretleri sırasında, her çocuk psikolog ile gerçekleştireceği görüşmeden sonra değerlendirilerek ruh ve beden sağlığı konusunda yönlendirilmektedir. Tedavisi devam eden rahatsızlığı ya da düzenli kullandığı ilacı olan çocuklar için ilaç temini sağlanmakta ve tedavi masrafları karşılanmaktadır.

Ortaya çıkabilecek akut hastalıklar için her çocuğun, projemiz kapsamında anlaşmalı olduğumuz sağlık merkezinden ücretsiz yararlanması sağlanmaktadır.

PSİKO-SOSYAL DESTEK

Projeye katılan her çocuğun savaş sonrası göç, doğal afet ve benzer nedenlerle annesi ve/veya babasını kaybetmiş olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ruhsal sorunların olma olasılığı gözden kaçırılmamalıdır. Bu nedenle çalışmaya katılan her çocuğun uzun vadede duygu durum kontrolleri yapılarak, ruh sağlığında meydana gelebilecek tahribatın minimum seviyeye indirilmesi amaçlanmaktadır.

Büyük çoğunluğu; kaygı bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, obsesif kompulsif bozukluklar yaşayan, proje kapsamındaki 15 yaş altı çocuk ve ergenlere, ruhsal problemlerinin belirtilerinin sürmesine neden olan hatalı düşüncelerini sağlıklı düşüncelerle değiştirilmesini amaçlayan bilişsel davranışçı terapi yöntemi uygulanmaktadır.

Alanında uzman psikolog Selin Özcan tarafından yürütülen tedavilerde her çocuğun korku nedeniyle kaçındığı durumların üstüne gitmesi sağlanarak bu durumlarda yaşadığı korkunun azaltılması sağlanmaktadır.